Kostol Svätého Ladislava v Nitre

Kostol sv. Ladislava je súčasťou rozsiahleho barokového kláštorného komplexu. Tvoria ho kostol, kláštor a gymnázium. Kláštorný komplex začala v roku 1701 stavať rehoľa piaristov. Preto sa nazýva piaristický. Najprv sa začal stavať kláštor. Neskôr pribudla budova gymnázia. Kostol začali stavať po roku 1742. V roku 1759 celý komplex vyhorel. Komplex sa opravil a rozšíril. Dve barokové veže boli postavené v rokoch 1759-1763. Kvôli výške kostola boli nadstavené aj budovy kláštora a gymnázia. Kostol sv. Ladislava bol vysvätený v roku 1789.

Kláštor je postavený v ranobarokovom slohu. Má dve poschodia a obdĺžnikový pôdorys. Do budovy vedú dva hlavné a dva vedľajšie vchody. Strecha kláštora je valbová. Piaristická knižnica sa môže popýšiť historickou zbierkou približne 50 000 tisíc kníh. Gymnázium sv. Jozefa Kalazanského tvorí severnú časť komplexu. Na gymnáziu vyučovali členovia rehole piaristov. Na budove sa nachádza pamätná tabuľa venovaná Alexandrovi Rudnayovi. Odchovanec tohoto gymnázia to dotiahol až na kardinála a primasa Maďarského kráľovstva. Primas bol titul, ktorý bol udeľovaný hlave katolíckej cirkvi v Maďarskom kráľovstve. Na gymnáziu sa vyučuje s prestávkami od roku 1703 dodnes.

Kostol sv. Ladislava je ranobarokový, jednoloďový kostol. Kostol má dve mohutné veže, ktoré sú ukončené ozdobnými medenými vežami. Výška veží je 52.5 metra. Fasáda kostola je žlto-biela. Je bohato zdobená rôznymi architektonickými prvkami. Nájdeme tu barokové volúty, tympanón, či pilastre. Šesť pilastrov člení vertikálne fasádu kostola. Pilastre majú iónske hlavice. Najstarší zo zvonov v kostole pochádza z roku 1429.

Kostol má po okrajoch lode šesť oltárov. Hlavný oltár je z roku 1750. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz uhorského kráľa sv. Ladislava. Po stranách oltára sa nachádzajú sochy sv. Jozefa Kalazanského a sv. Ignáca z Loyoly. Oltár dal postaviť gróf Anton Grassalkovich, odchovanec tunajšieho gymnázia. Autorom bohatej výzdoby oltára je rakúsky sochár Martin Vogerl.

Kostol sv. Ladislava je najväčším kostolom v Nitre. V tomto kostole boli na Slovensku vysvätení prví traja slovenskí biskupi. Bolo to v roku 1921. Kláštorný komplex je hlavným sídlom rádu piaristov na Slovensku. Nachádza sa na Piaristickej ulici v Dolnom meste.

Galéria Domov

Rehoľa piaristov

Zakladateľom rehole piaristov bol sv. Jozef Kalazanský. Narodil sa a vyrastal v Španielsku. Ako mladý kňaz odchádza v roku 1592 do Ríma. V Ríme ho prekvapilo množstvo detí, ktoré vyrastali na ulici. Opustení, bezprizorní, ponechaní na pospas osudu. Rozhodol sa niečo s tým spraviť. V roku 1597 zakladá školu pre chudobné deti. Jej navštevovanie bolo bezplatné. Bola to prvá bezplatná škola v Európe. Postupne boli založené ďalšie školy. V roku 1621 vzniká rehoľa piaristov. Postupne sa šíri aj do Strednej Európy. Vyučovaniu mladých zasvätil Jozef Kalazanský 52 rokov svojho života. Zomrel ako 92 ročný. Pochovaný je v Ríme. V roku 1767 ho pápež Klement XIII. vyhlásil za svätého. Na Slovensko prichádzajú piaristi v roku 1642. Rehoľa piaristov mala u nás až 11 gymnázií. Piaristi zakladali svoje domy postupne v Prievidzi, Brezne, vo Svätom Jure, Nitre a Krupine. Medzi známych odchovancov piaristických škôl patria maliar Ľudovít Fulla, spisovateľ Jožo Nižnánsky či kardinál Alexander Rudnay. V roku 1950 bola komunistami rehoľa piaristov násilne zlikvidovaná. Po revolúcii v roku 1989 obnovili piaristi svoju činnosť. V súčasnosti sú na Slovensku štyri kláštory. V Nitre, Trenčíne, Prievidzi a vo Svätom Jure.