Románsky kostol v Haluziciach

V Dedinke Haluzice sa nachádzajú zrúcaniny románskeho opevneného kostolíka. Kostol postavili v roku 1240. Prvá písomná zmienka o kostole je však až z roku 1299. Týka sa sporu medzi uhorským kráľom Ondrejom III. a magnátom Matúšom Csákom. Ku kostolu patrila zvonica, opevnený múr so strieľňami a vežami. Kostol slúžil aj ako útočisko pred nebezpečenstvom. V neskorších rokoch bol goticky a renesančne upravený. Od roku 1810 je kostol opustený. Z interiéru sa zachovala socha Madony z 15. storočia, ktorá je však umiestnená v kostole v Beckove. V 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia bol kostol reštaurovaný.

V 90-tych rokoch bol kostol prinavrátený katolíckej cirkvy. Sporadicky sa tu konajú omše, dokonca aj svatby. Uvažuje sa o využití kostola v rámci agroturistiky. Haluzice sa nachádzajú zhruba 8 km severozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Areál kostola je voľne prístupný verejnosti. Stretol som niekoľko skupiniek turistov, ktorí si prišli pozrieť kostolík a oddýchnuť si pri ňom. Dnes môžme vidieť zvonicu, vstupnú vežu, opevnenie a zrúcaniny lode kostola a apsidy. Všimnúť si môžme malé románske a väčšie gotické okná. Ku kostolu som šiel z Nového Mesta autobusovým spojením. Zo zastávky sa pokračuje rovno a po niekoľkých metroch za zabočí do prava. Cesta nás po chvíli zavedie ku kostolíku.

Galéria Domov

Ondrej III.

Maďarský kráľ v rokoch 1290-1301. Nastúpil po smrti Ladislava IV., ktorého zavraždili Kumáni. Ondrej III. sa znažil zvrátiť úpadok kráľovskej moci v Maďarskom kráľovstve. Opieral sa o nižšiu a strednú šľachtu. Podporoval mestá. Ondrej III. udelil v roku 1291 Bratislave a v roku 1299 Prešovu výsady slobodného kráľovského mesta. V krajine dosiahli veľkú moc oligarchovia, ktorí sa správali na svojom území ako suverénni vladári. Na západnom Slovensku to boli Csákovci a na východnom Omodejovci. Časť magnátov sa kráľovi vzoprela a proklamovala za kráľa Karola Róberta z Anjou. Zomrel za nevyjasnených okolností v roku 1301. Ondrejom III. vymiera zakladateľská dynastia Arpádovcov po meči.